Andra släpfordon

3-axlig tippkärra med CMT OPT-flak, Ägare Tia Sandberg

Jönsson och Englunds nya 3-axliga tippkärra med CMT OPT-flak.

 

647 sida, tippad

Tippvagn beställd av Henrikssons.

Maskinflakvagn -02
Tillverkas efter önskemål.