Flakkonstruktioner

Flakvagn
Ägare: NCC, levererad: Oktober – 16


 

Asfaltflak med visirlucka
Stabil konstruktion, valfri typ av baklucka (visir eller giljotin), anpassad för lastväxlare eller befintligt tippflak